null Ministr Životního prostředí navštívil Moravský kras

AOPK ČR, Správa CHKO Moravský kras

Ministr Životního prostředí navštívil Moravský kras

29. 1. 2024

V pondělí 22. 1. 2024 navštívil ministr Životního prostředí Petr Hladík Chráněnou krajinnou oblast Moravský kras.

Návštěvu zahájil v Domě přírody Moravského krasu, kde byl seznámen s jeho provozem, dále pracovníci Správy CHKO seznámili přítomné se zatravněním I. zóny na zemědělsky obdělávaných krasových plošinách a jeho vlivem na kvalitu podzemních vod. Prezentovány byly také problémy spojené s odpadními vodami vtékajícími ponory do krasového podzemí a výsledky projektu zaměřeného na dokumentaci, průzkum a ochranu jeskyní ČR. V rámci krátké diskuse byly probírány možnosti, jak problém s čištěním odpadních vod v Moravském krasu řešit. Závěrem členové České speleologické společnosti představili nejnovějši objevy v jeskyni Hedvábná. Po té pan ministr navštívil propast Macochu a její parkoviště, kde ho starosta nedalekých Vilémovic obeznámil s problémem driftování na této ploše a následně se diskutovala možná řešení tohoto letitého problému. Návštěvu Moravského krasu pan ministr zakončil prohlídkou Punkevnich jeskyní.

 

Ministr v CHKO Moravský kras.

Ministr v Domě přírody Moravského krasu

Ministr v CHKO Moravský kras.

Společná fotografie s ministem ŽP a pracovníky CHKO Moravský kras

Ministr v CHKO Moravský kras.

Ministr ŽP v CHKO Moravský kras

Ministr v CHKO Moravský kras.

Propast Macocha

Ministr v CHKO Moravský kras.

Parkoviště u propasti Macocha

Ministr v CHKO Moravský kras.

Informační centrum Macocha

Ministr v CHKO Moravský kras.

Propast Macocha

Ministr v CHKO Moravský kras.

Horní můstek propasti Macocha

Ministr v CHKO Moravský kras.

Punkevní jeskyně

Ministr v CHKO Moravský kras.

Vodní plavba v Punkevních jeskyních