V chráněné krajinné oblasti leží osmnáct maloplošných zvláště chráněných území.