null Ochrana obojživelníků a sokolů

AOPK ČR, Správa CHKO Moravský kras

Ochrana obojživelníků a sokolů

24. 3. 2023

V minulých dnech jsme v NPR Býčí skála zahájili se spolupracovníky dvě důležité akce.

První z nich je ochrana již tradičního hnízdiště sokola stěhovavého na Býčí skále. Z tohoto důvodu tam Stráž přírody v minulých dnech rozmístila informační a zákazové cedule a také pásky. V území sice platí zákonný zákaz pohybu mimo značené cesty, ale kvůli omezení rušení sokolů na hnízdě je vhodné to zdůraznit i touto formou. Navíc částečně omezujeme pohyb i před jeskyní Býčí skála a museli jsme uzavřít také kousek značené cesty přes jeskyní Kostelík. Věříme, že podobně jako v minulých letech toto dočasné omezení pochopíte (předpoklad uvolnění v polovině června) a budete respektovat.

Druhým opatřením, které je vidět hned v sousedství Býčí skály, je ochrana obojživelníků, kteří nyní migrují do rybníka u křižovatky v Josefově. Aby jich cestou zemřelo co nejméně pod koly aut, staví se zde už roky dočasné bariéry na jejich ochranu. Část z nich pak sama podleze silnici některým z propustků, jiné pak musí naši spolupracovníci pravidelně u bariéry sbírat a přenášet. Díky tomu ale zachráníme stovky až tisíce zejména ropuch obecných, které jsou na dnešní rychlost vozidel příliš pomalé. Zejména večer a v noci proto dávejte pozor na drobná zvířata, která se pohybují po silnicích a to nejen u nás v krasu. Vaše ohleduplnost pomůže zachránit nejen žáby, ale třeba i ježky a další druhy. 

Ropuchy.