null Rudice – Seč, nová přírodní památka Moravského krasu

AOPK ČR, Správa CHKO Moravský kras

Rudice – Seč, nová přírodní památka Moravského krasu

1. 7. 2022

Na území CHKO Moravský kras byla vyhlášena nová Přírodní památka Rudice – Seč. Jde o opuštěnou pískovnu, která leží v blízkosti obce Rudice.

Přírodní památka je tvořena těžební jámou, jejíž stěny a svahy jsou tvořeny pestrými vrstvami písků, na dně jsou dvě jezírka, z nichž větší využívají návštěvníci ke koupání. Území je cenné jak z geologického hlediska (vlastní vrstvy druhohorních písků a jílů, výskyt geod a zkamenělin), tak i z hlediska živé přírody (výskyt vzácných a chráněných druhů rostlin  a živočichů). Věříme, že vyhlášení přírodní památky umožní zachovat tento přírodovědně i turisticky velmi atraktivní fenomén pro další generace.

PP Lom Rudice - Seč.