null Seminář o ochraně vod úspěšně za námi

AOPK ČR, Správa CHKO Moravský kras

Seminář o ochraně vod úspěšně za námi

15. 11. 2023

Seminář Ochrana vod v praxi, který uspořádala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Moravský kras ve spolupráci s Českou geologickou službou, se konal 9. listopadu 2023 na Správě CHKO Moravský kras.

Seminář byl určen pro vodoprávní úřady a zúčastnilo se ho 16 zástupců z 5 vodoprávních úřadů v infiltračním zázemí Moravského krasu a zástupci Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Odborníci z České geologické služby a Správy CHKO Moravský kras seznámili účastníky s hydrogeologií Moravského krasu, s problematikou vrtů, čerpáním podzemních vod a jejich ochranou, s opatřeními na stabilizaci hydrologického cyklu a s posuzováním hydrogeologických posudků. Každý účastník obdržel mapu infiltračního zázemí Moravského krasu, aby došlo v rámci spolupráce s vodoprávními úřady ke zvýšené ochraně vod nejen na území CHKO Moravský kras, ale v celém infiltračním zázemí, odkud se voda dostává do chráněného území.

Agentura děkuje všem účastníkům semináře za vytvoření podnětného a přátelského prostředí a těší se na další spolupráci. 

Seminář o ochraně vod.
Seminář o ochraně vod.
Seminář o ochraně vod.
Seminář o ochraně vod
Seminář o ochraně vod.
Seminář o ochraně vod.