null Vylepšili jsme sokolům hnízdo

AOPK ČR, Správa CHKO Moravský kras

Vylepšili jsme sokolům hnízdo

24. 2. 2023

Začátkem února jsme společně se Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny upravili jedno z hnízdišť sokola stěhovavého na Býčí skále, to ve skalní puklině.

Důvodem k tomu byl příliš malý prostor pro pohyb mláďat na daném místě, což bylo zřejmě důvodem toho, že zde v posledních dvou letech odchovali jen jedno mládě. Dříve, na jiném hnízdišti, to přitom bývaly tři až čtyři mláďata ročně. Úprava spočívala ve zvětšení hnízdní plošiny uložením kamenů zajištěných železnou tyčí a také dosypáním substrátu. Doufáme, že to přispěje k opětovnému růstu počtu vyvedených sokolů na Býčí skále.

Úprava sokolího hnízda.
Úprava sokolího hnízda.
Úprava sokolího hnízda.
Úprava sokolího hnízda.