null Život v mokřadech kolem Punkvy

AOPK ČR, Správa CHKO Moravský kras

Život v mokřadech kolem Punkvy

4. 4. 2023

V neděli 26. 3. 2023 proběhla přednáška s exkurzí do luhů kolem řeky Punkvy. Touto akcí prováděli Antonín Krása (AOPK ČR) a Radovan Mezera (Stráž přírody Moravského krasu).

Jednalo se o velice poutavou přednášku na téma Život v mokřadech kolem Punkvy. V čase před samotnou přednáškou bylo posluchačům umožněno si prohlédnout a osahat vzorky bobry okousaného dřeva. Velmi to zaujalo především malé posluchače. Také byla možnost zjistit, jak takový bobr voní, účastníci si mohli čichnout k jeho pižmu. Tento čichový vjem vyvolal diskuzi na téma, k čemu lze tento zajímavý pach přirovnat.

Nejprve přednášky...

První se slova ujal zoolog Antonín Krása, který posluchače uvedl do tématu, co jsou mokřady a proč je důležité je chránit, také vysvětlil jejich význam pro ekosystém a představil Ramsarskou úmluvu, jejíž součástí je i unikátní mokřad podzemní řeky Punkvy. Krása se dále věnoval jednotlivým částem tohoto mokřadu, nejprve představil podzemní život po stránce zoologické a účastníci se dozvěděli, že podzemní svět není prázdný a bez života, ale žije tu spousta různých živočichů od netopýrů před hmyz až k žížalám. Dále se účastníci dozvěděli informace ohledně prostředí povrchového toku řeky Punkvy a představil zástupce místní fauny. 

Druhou část přednášky vedl strážce přírody Radovan Mezera, který měl připravený blok s názvem Království bobrů. Tato přednáška představila posluchačům život bobrů na řece Punkvě u Jakubova jezera. Toto povídání bylo doplněno zajímavými záběry pořízenými fotopastí behem dlouhodobého sledování chování bobrů v okolí jejich polohradu. Tyto záběry a komentáře uvedly posluchače postupně od stavby polohradu, přes rodinný život s mláďaty, hledání potravy, okusování stromů až k sousedům bobří rodinky, kterými jsou například vydry, volavky a nutrie. Hlavním pobavením byly záběry bobra, který při stavbě polohradu zastavěl také fotopast.

...potom do přírody

Po přednášce v Domě přírody se všichni účastníci přesunuli na exkurzi. Exkurze začala u jezírka vedle Domu přírody, kde Antonín Krása ukázal vajíčka obojživelníků. Během cesty k Jakubovu jezeru zoolog na několika zastávkách povídal a ukazoval na život kolem říčky Punkvy. Následně se odbočilo z cesty do lužního lesa, kde po chvíli předal slovo kolegovi Radovanu Mezerovi, který pokračoval v povídání o bobrech v jejich prostředí a místech, která přetváří ke svému životu. Vše korunovala návštěva u bobřího polohradu. Posledním zastavením exkurze byla okousaná vrba v okolí, která dosahuje uctihodných rozměrů. Během exkurze měli účastníci velké mnžoství zvídavých dotazů a dozvěděli se mnoho nového. 

Úsměvy a poděkování přednášejícím a nadšení u posluchačů vypovídalo o krásném nedělním zážitku v Moravském krasu.

Text a foto: Dana Minksová

Účastníci akce.
Účastníci akce.
Účastníci akce.
Žába v ruce.