Botanik / botanička (1468)

Oddělení správa CHKO Křivoklátsko

RP Střední Čechy
Typ pracovní pozice: Pracovní místo
Místo výkonu služby/práce: Zbečno
Lhůta pro podání žádosti do: 19. 3. 2024
Další informace: Pracovní poměr na dobu určitou (po dobu projektu „Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a sledování předmětů ochrany chráněných území“, a to nejdéle do 31. 12. 2029).
Více informací

Krajinný/á ekolog/žka (1719)

Oddělení péče o přírodu a krajinu

RP Střední Čechy
Typ pracovní pozice: Pracovní místo
Místo výkonu služby/práce: Praha nebo Jince
Lhůta pro podání žádosti do: 19. 3. 2024
Další informace: Úvazek 0,5. Pracovní poměr na dobu určitou (po dobu projektu „(Národní plán obnovy“, a to nejdéle do 31. 12. 2026).
Více informací

Botanik / botanička (1764)

Oddělení správy CHKO Český kras

RP Střední Čechy
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Karlštejn
Lhůta pro podání žádosti do: 2. 4. 2024
Další informace: Služební poměr na dobu určitou (po dobu projektu LIFE Prospective, a to nejdéle do 31. 12. 2033).
Více informací

Zoolog / zooložka 1759

Oddělení sledování stavu biodiverzity

RP Správa CHKO Český les
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Přimda/Plzeň
Lhůta pro podání žádosti do: 29. 3. 2024
Další informace: Služební poměr na dobu určitou do 31. 12. 2025.
Více informací

Zoolog / zooložka (957)

Oddělení správy CHKO Broumovsko

RP Východní Čechy
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Police nad Metují
Lhůta pro podání žádosti do: 29. 3. 2024
Další informace: Služební poměr na dobu neurčitou (za podmínky složení úřednické zkoušky).
Více informací

Specialista/stka pro mezinárodní ochranu přírody (1831)

Oddělení MZCHÚ

Ústředí
Typ pracovní pozice: Pracovní místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 13. 3. 2024
Další informace: Úvazek 0,8. Pracovní poměr na dobu určitou (po dobu projektu „ConNaturLIFE Ukraine (Project 101148569)“, a to nejdéle do 28. 2. 2026).
Více informací

Krajinný ekolog / krajinná ekoložka (1709)

Oddělení administrace krajinotvorných programů

Ústředí
Typ pracovní pozice: Pracovní místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 13. 3. 2024
Další informace: Pracovní poměr na dobu určitou (po dobu projektu „Národního plánu obnovy – podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“, a to nejdéle do 31. 12. 2026).
Více informací

Dendrolog / dendroložka (233)

Oddělení péče o přírodu a krajinu

RP Správa CHKO Český les
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Plzeň
Lhůta pro podání žádosti do: 13. 3. 2024
Další informace: Služební poměr na dobu neurčitou (za podmínky složení úřednické zkoušky).
Více informací

Botanik / botanička (1784)

Oddělení druhové ochrany rostlin

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 15. 3. 2024
Další informace: Služební poměr na dobu určitou, po dobu trvání projektu LIFE Prospective, a to nejpozději do 31. 12. 2033.
Více informací

Zoolog / zooložka (1763)

Oddělení sledování stavu biodiverzity

RP Správa CHKO České středohoří
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Litoměřice
Lhůta pro podání žádosti do: 22. 3. 2024
Další informace: Úvazek 0,5. Služební poměr na dobu určitou, po dobu trvání projektu LIFE Prospective, a to nejpozději do 31. 12. 2033.
Více informací

Zoolog / zooložka (861a)

Oddělení sledování stavu biodiverzity

RP Správa CHKO České středohoří
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Ústí nad Labem
Lhůta pro podání žádosti do: 22. 3. 2024
Další informace: Úvazek 0,5. Služební poměr na dobu určitou po dobu trvání zkráceného úvazku na hlavním služebním místě, a to nejdéle do 31. 12. 2024.
Více informací

Botanik / Botanička (1460)

Oddělení sledování stavu biodiverzity

RP Moravskoslezské
Typ pracovní pozice: Pracovní místo
Místo výkonu služby/práce: Ostrava
Lhůta pro podání žádosti do: 4. 3. 2024
Další informace: Pracovní poměr na dobu určitou (po dobu projektu Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a sledování předmětů ochrany chráněných území, a to nejdéle do 31. 12. 2029).
Více informací