Cykloturistům doporučujeme využít sítě cyklistických tras, např. Brno-Líšeň, Říčky, Ochozská jeskyně, Hádek, Křtiny, Máchův památník, Nový hrad, Adamov (cca 35 km) nebo Sloup, Skalní Mlýn, Blansko (cca 15 km). Na kole lze absolvovat též naučnou stezku Cesta železa (celková délka cca 30 km).

Na území I. a II. zóny CHKO Moravský kras je zakázáno pořádat soutěže na jízdních kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.

Na území národních přírodních rezervací je zakázáno jezdit na kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody (cyklotrasy).

V lesích (i mimo území CHKO) je zakázáno jezdit mimo lesní cesty na kole, na koni, na lyžích nebo saních. Při pohybu cyklistů, jezdců na koni, ale třeba i lidí na běžeckých lyžích dochází totiž k poškozování povrchu půdy a především přirozeného zmlazení dřevin.