null Nález největšího jeskynního zimoviště netopýra hvízdavého v ČR

AOPK ČR, Správa CHKO Moravský kras

Nález největšího jeskynního zimoviště netopýra hvízdavého v ČR

1. 2. 2022

Monitoring zimovišť netopýrů v Moravském krasu ještě ani pořádně nezačal, ale už přinesl jeden velmi výrazný objev: největší jeskynní zimoviště netopýra hvízdavého u nás.

V Umrlčí jeskyni, kde se netopýři běžně nesčítají, byla nalezena zimní kolonie těchto drobných netopýrů. Při kontrolní návštěvě jich zde bylo napočítáno 175, ale je zřejmé, že jich tu bude ještě o několik set více. Schovávají se totiž ve velmi drobných, jen necelý 1 cm širokých puklinách. A my tak vidíme pouze ty z nich, kteří jsou tak říkajíc v první řadě.

Obvatel puklin

Netopýr hvízdavý patří k našim nejhojnějším druhům a setkat se s ním můžeme běžně v městských parcích. Jeho zimovišť je ale známo poměrně málo. Jednak díky tomu, že se dovede skrývat v puklinách, kam se jiné druhy netopýrů nevejdou. Ale také proto, že prakticky neosidluje štoly a jeskyně, které jsou pravidelně monitorovány. Zimoviště tohoto druhu, které známe, se nacházejí spíše v umělých stavbách, ať už jde o hrady či zámky nebo přehradní hráz.

Jeskynních zimovišť je známo jen několik a většinou v nich nacházíme pouze jednotky až desítky jedinců. To platí i pro Moravský kras, kde jsme zatím netopýry hvízdavé nacházeli na zimovištích jen v malém počtu a výjimečně, např. v jeskyních Jáchymce, Kateřinské i Sloupsko-šošůvských, ale také v jinak nejvýznamnějším zdejším zimovišti v Býčí skále. Nalézané počty, obvykle jen v desítkách jedinců neodpovídají realitě a většina populací tohoto druhu zimuje zřejmě v nepřístupných štěrbinách skal nebo budov.

V monitoringu budeme pokračovat

Protože jde ale o nový objev, tak nevíme, zda netopýři jeskyni využívají dlouhodobě nebo se sem nastěhovali teprve nedávno. Otázku minulosti už nevyřešíme, ale počty netopýrů hvízdavých zde začneme sledovat a v následujících letech zařadíme do standardního monitoringu i tuto jeskyni. A velkou pozornost budeme věnovat i drobným puklinám v desítkách dalších jeskyní, které v rámci letošních průzkumů teprve navštívíme.

Autor fotografie: Antonín Krása

Netopýr hvízdavý, foto: Antonín Krása