null Zásady údržby a péče o travní porosty v CHKO Moravský kras

Zásady údržby a péče o travní porosty v CHKO Moravský kras

travni-porosty

Praktická příručka pro zemědělce, vlastníky a uživatele pozemků nelesních biotopů zabývající se managementem luk, pastvin a rozptýlené zeleně.