Interaktivní mapa informuje o výskytu pesticidů ve vodách v CHKO Moravský kras
9. 11. 2022

Interaktivní mapa informuje o výskytu pesticidů ve vodách v CHKO Moravský kras

Pesticidy a jejich koktejly mohou představovat riziko zejména pro společenstva citlivá na znečištění. Pro jejich ochranu je potřeba mít k dispozici data z dlouhodobého a pravidelného monitoringu širokého spektra látek. Taková data nově poskytuje interaktivní mapa, která vznikla jako výsledek projektu řešeného vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby a společnosti ALS Czech Republic, s.r.o. ve spolupráci s AOPK ČR, Správou CHKO Moravský kras.

Read more AboutInteraktivní mapa informuje o výskytu pesticidů ve vodách v CHKO Moravský kras