K tomu, aby příroda Moravského krasu příliš netrpěla, potřebuje i pomoc vás – návštěvníků a turistů. Respektujte prosím zásady chování a omezení, jejichž cílem je ochránit rostliny, zvířata a jejich prostředí. Na většinu z nich upozorňují infopanely přímo na místě, mezi ty nejzásadnější pravidla patří:

  • choďte pouze po značených cestách;
  • nejezděte na kole po turistických trasách;
  • neparkujte, netábořte a nerozdělávejte oheň mimo vyznačená místa;
  • nevjíždějte autem mimo silnice (tedy ani na lesní a polní cesty);
  • dodržujte místní i časové omezení horolezecké činnosti;
  • nevstupujte do nepřístupných jeskyní;
  • všechny odpadky si po sobě odneste;
  • chovejte se ohleduplně k ostatním návštěvníkům i přírodě.

Děkujeme!